Pagina curenta: Home Obiective turistice Trasee naturale Parcul Naţional Munţii Rodnei

Vacanta TV - Turism in Romania

Vacanta TV

Parcul Naţional Munţii Rodnei

Parcul Naţional Munţii Rodnei – este situat în zona centrală a Munţilor Rodnei.

Parcul Naţional Munţii Rodnei este desemnat internaţional ca Rezervaţie a Biosferei de către Comitetul UNESCO "Omul şi Biosfera".


Importanţa acestui parc se datorează atât geologiei şi geomorfologiei munţilor, cât şi prezenţei a numeroase specii de faună şi floră, endemite şi relicte glaciare. A fost organizat în anul 1990 atunci când Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului a emis Ordinul nr. 7 privind constituirea unui număr de 13 parcuri naţionale printre care şi Parcul Naţional Rodna.

Acest ordin a provocat o oarecare confuzie deoarece se refera doar la suprafeţele de fond forestier din parcurile naţionale, nu şi la suprafeţele ce conţin goluri alpine. Suprafaţa actuală este cea stabilită în anul 2002 de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Din suprafaţa totală de 46.399 ha a PNMR, 3,300 ha au fost declarate Rezervaţie a Biosferei în anul 1979....


În Parcul Naţional Munţii Rodnei se află câteva arii naturale de un interes deosebit:

   * Rezervaţia ştiinţifică Pietrosu Mare.
    * Rezervaţia ştiinţifică Piatra Rea.
    * Rezervaţia mixtă „Peştera şi Izbucul Izvorul Albastru al Izei”.
    * Rezervaţia botanică Poiana cu narcise din Muntele Saca.
    * Rezervaţia speologică Peştera Cobăşel.
    * Rezervaţia mixtă „Ineu - Lala”.
    * Rezervaţia naturală „Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor”.
    * Rezervaţia naturală Izvorul Bătrâna.
    * Rezervaţia mixtă Izvoarele Mihăiesei.

Plante ocrotite

    * tisa (Taxus baccata),
    * zada (Larix decidua),
    * bujorul de munte (Rhododendron kotshyi),
    * zâmbru (Pinus cembra),
    * floarea de colţ (Leontopodium alpinum),
    * angelica (Angelica archangelica),
    * narcisa (Narcissus stellaris),
    * bulbuci de munte (Trollius europaeus),
    * crucea voinicului (Hepatica transsilvanica),
    * ghinţură galbenă (Gentiana lutea),
    * laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) etc.

Animale ocrotite

    * capra neagră (Rupicapra rupicapra),
    * marmota (Marmota marmota),
    * ursul carpatin (Ursus arctos),
    * râsul (Lynx lynx),
    * acvila de stâncă (Aquila chrysaetos),
    * acvila mică (Hieratus penatus),
    * ciuful pitic (Otus scops),
    * buha (Bubo bubo),
    * cucuveaua (Athene noctua),
    * barza albă (Ciconia ciconia),
    * stârcul cenuşiu (Ardea cinerea),
    * corbul (Corvus corax),
    * cocoşul de munte (Tetrao urogallus),
    * cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix).

sursa: wikipedia