Pagina curenta: Home Obiective turistice Trasee naturale Rezervaţia ştiinţifică Pietrosu Mare

Vacanta TV - Turism in Romania

Vacanta TV

Rezervaţia ştiinţifică Pietrosu Mare

Rezervaţia ştiinţifică ˝Pietrosu Mare˝ categoria a I-a IUCN, s-a constituit ca arie protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional - secţiunea III - a zone protejate, prevăzută la poziţia 2563.

Limitele ariei Pietrosu Rodnei


Rezervaţia Biosferei Pietrosu Rodnei este situată în apropierea localităţilor Borşa şi Moisei având suprafaţa de 3300 ha şi cuprinde partea nordică a munţilor Rodnei. Cele 3300 ha ale rezervaţiei ocupă golul alpin şi pădurile de conifere sau amestec din Masivul Pietrosu Rodnei în care se remarcă vârful Pietrosu Mare cu o înălţime de 2303 metri. Limitele ariei Pietrosu Rodnei sunt formate în Nord din formaţiunile Culmea Hotarului şi Piatra Albă în Est şi Nord-Est de Valea Repdea. În Sud delimitarea este făcută de Muntele Gropi şi formaţiunea Jneapănu Bătrânii-Râpi iar în Vest de Valea Izvoru Dragoş....

Administrare


Responsabilitatea administrării revine Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei, aflată în structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Scopul administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice şi se mai urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonei.
Descriere

Rezervaţia naturală ˝Pietrosu Mare˝ cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din Munţii Rodnei: circurile glaciare Buhăescu (cel mai mare din Munţii Rodnei), Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, Gropi, având în porţiunea bazală morene şi căderi de apă pe pragurile de stâncă lustruite de gheţari. Cea mai mare parte a rezervaţiei este ocupată de roci cristaline metamorfice din Pânza de Rodna (Precambrian superior). Formaţiunea de Voşlobeni este constituită din micaşisturi cu nivele de paragnaise, cuarţite şi amfibolite, cu nivele de dolomite şi calcare cristaline (Turnu Roşu, Piatra Albă). Tipul şi subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, întâlnindu-se şi solurile brun eumezobazic şi brun acid.

Printre culmile notabile cuprinse în perimetrul rezervaţiei se numară vârfurile Buhăescu Mare (2221 m), Buhăescu Mic (2199 m), Gropi (2063 m), Piatra Albă (2061 m), Hotarului (1905 m), Bătrâna (1770 m). Lacul glaciar Iezer din perimetrul rezervaţiei este situat în circul glaciar cu acelaşi nume şi se află la o altitudine de 1825 metri.

Lacuri glaciare


În rezervaţie sunt prezente mai multe lacuri glaciare:

    * Iezerul Pietrosului, cu o suprafaţă de 3450 mp, cu adâncimea maximă de 2,10 m şi lungimea de 84m;
    * Buhăescu I, având suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 1, 80 m şi lungimea de 84 m;
    * Buhăesu II, cu suprafaţa de 1700 mp, adâncime maximă de 5, 20 m şi lungimea de 55 m;
    * Buhăescu III, cu suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 0,35 m şi lungimea de 45 m;
    * Buhăescu IV, cu suprafaţa de 1100 mp, adâncime maximă de 0,30 m şi lungimea de 68 m;